डाउनलोडहरू

नेपालको संविधान


निर्वाचन सम्बन्धी कानून


ऐन

नियमावली

आचारसंहिता

निर्देशिका

प्रेस बिज्ञप्ति

संघीय निर्वाचन उम्मेदवार


New Canidates- Federal Election 2079

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन तर्फको उम्मदवारीको विवरण


प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन तर्फको उम्मेदवारीको विवरण

२०७४को संघीय संसदमा रहेका संसदहरूको प्रोफाइल


२०७४को संघीय संसदमा रहेका संसदहरूको प्रोफाइल

प्रदेश अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या


प्रदेश अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या

२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वर्ग अनुसार प्रतिनिधित्व


२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वर्ग अनुसार प्रतिनिधित्व