Disclaimer

HamroNeta.Online मा दिइएका सूचनाहरू हामीले निर्वाचन डेटासेन्टर र संघीय संसद सचिवालयबाट लिएको हो । तथ्याङक तलमाथि परेको खण्डमा विनयपूर्वक जवाफदेही नहुने व्यहोरा सूचित गर्दछौ ।